Block at Slot 2,257,388

Epoch:
Slot:
2,257,388
Status:
Proposed
Time:
2023-11-20 21:49:53 +0000 UTC (2023-11-20 21:49:53 +0000 UTC)
Proposer:
Block Root:
0x6c3041dbcf66253de56087adfe3581336efc148d0c8c30a0ecb722f0a74cbd19
State Root:
0xfd923f491597925fc250ac2410510914576a47ba0cecd3eb32169f1326f59d8d
Signature:
0x96e73e6fc0c246bd9c1485209bef436afd4a6e504fccd61e86ad931a1d630b0ac19c4037998db438e462095410ff9cfc0f4fb51fc6286e81f93c49c687980c57bb6d841f5286e75dbc357f50aa08f13045348d7bbf50b7bbcd3535fa22c88aad
Randao Reveal:
0x825d2714bbfdae59b43d7e5670e25873df5d71b3d59b7c43a6b0ee05b0f1e11964889f0fd83e0906f82b2099fcaab47808224ead4e3e72636cae6115a330bb95cd440374a40b97d6103617eda484e2f1fd35c8e2e0ca352787d650f0d467fb55
Graffiti:
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Agora-el Data:
Deposit Count:
2,696
Deposit Root:
0x70804938ad1e760c50b456b013fcc02b785701ce5ff7672012b2a1bbc4d04c87
Sync Aggregate:
Participation:
99.02 %
Bits:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111101 11011111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
Signature:
0xb848745700807d9474e64c66da698ca174a32db063a0595d60dcbb56b211a93ebe79507c8eab5d97a2dd9bd70de82112168e4549391b9f202d3cdda16cfdc5e4c1df2eb75ed6133e873f21d68713ad0a37f884887cb3f24612464ebb9760786d
Execution Payload:
Parent Hash:
0x2dcde5ed61ba15313bd324bca7a4e5ac3aa15faa7142990e9de3c0bde3608d9f
Fee Recipient:
State Root:
0x37e62f565e65d35db6e33e48574943e7fed6f0c2b4f899ef39fbe4bdefa654ef
Receipts Root:
0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421
Logs Bloom:
0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Block Randomness:
0xbc42763b239049554f180a1448c105c2daf74b16af7b85bfd0f4143846dbc56d
Block Number:
3425167
Gas Limit:
30000000
Gas Used:
0
Timestamp:
1700516993
2023-11-20 21:49:53 +0000 UTC ()
Block Extra Data
0xd883010b06846765746888676f312e32302e36856c696e7578
Base fee per gas:
7
Block Hash:
0x309cfbd5344014518653fcb3f49de4307f488de5d4d81b72f207e91e3b31c538
Transactions:
0
Attestations:
1
Votes:
81
Voting Validators:
81
Voluntary Exits:
0
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
81 validators voted 81 times for this block:
Included in Block Committee Validators

Showing 1 Attestations

Attestation 0
Slot:
Committee Index:
0
Aggregation Bits:
11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 111111
11111111 11111111 11
Signature:
0xa905d76dbd6e56d6f1a063c8f2f078cd654e5184731e66b32d74c6a23d4c850999bf10479cf449aa89901303604510e615ebe121730dfac3c86e43cf7f1c81e9c06f24eda8e93666c58925694deaedfa69d37c55ad8832603ef3146b0c6e56f8